Let's connect
Kennis

Buitenreclame: 75% van de reclame-impact wordt bepaald door de creatieve kwaliteit van een uiting

Buitenreclame: 75% van de reclame-impact wordt bepaald door de creatieve kwaliteit van een uiting

Vraag jezelf, voordat je met een definitief ontwerp komt, af: wat is mijn kernboodschap? Wat moet het publiek zich na het zien van de poster herinneren? Het kan lastig zijn om deze boodschap voor een ​​bepaald product of een merk in één afbeelding of zin op de buitenreclame samen te vatten. Daarnaast is het buitenreclamepubliek meestal mobiel. Mobiliteit beperkt de potentiële kijktijd van een uiting tot slechts enkele seconden. Het bericht en de beelden moeten dus beknopt en “to the point” zijn. Less is more!

Richtlijnen voor het ontwerpen van buitenreclame

Het buitenreclame publiek is vrijwel continu in beweging. Men verplaatst zich snel in voertuigen, of loopt in een stevig tempo door, terwijl ze de activiteiten binnen het gewone dagelijks leven uitvoeren.

Vanwege de beperkte aandacht vereist het ontwerpen van buitenreclame een speciale creatieve aanpak. Vooral de hoge contactfrequentie vormt de kracht van het medium en herhaalde blootstelling zal ervoor zorgen dat een boodschap na verloop van tijd wordt opgenomen en vastgehouden. Een succesvolle buitenreclame poster moet dus vooral een sterke branding hebben. Als je voorbij loopt, fietst of rijdt moet meteen duidelijk zijn wie de afzender is.

We gaan hier verder op de overige basisregels voor het ontwerpen van buitenreclame campagnes in. Als je hulp nodig hebt bij het visualiseren of ontwerpen van je uiting, neem dan contact met ons op.

Kleur en Leesbaarheid

Out of Home uitingen moeten de aandacht van een kijker trekken, en als ze eenmaal kijken, moet ervoor worden gezorgd dat ze het bericht direct duidelijk kunnen lezen. Het gebruik van kleur bij het maken van buitenreclame speelt een grote rol bij het bepalen van de effectiviteit van een advertentie.

8% van alle mannen in Nederland hebben een vorm van kleurenblindheid. Bij vrouwen is dat veel minder, namelijk 0,5%. 

Bij de opmaak is het vaak de eerste gedachte om dezelfde kleuren uit het logo of huisstijl te gebruiken als basis voor de uiting. Dit is technisch gezien de veiligste manier. Echter kan het juist goed zijn om te experimenteren met complementaire kleuren of kleuren die de boodschap effectiever over kunnen brengen dan de merkkleuren zelf. In de basis moet je ervoor zorgen dat er voldoende contrast is tussen de kleuren die je kiest. Sommige combinaties waarbij de kleuren dicht bij elkaar liggen qua tint werken minder goed. Aangezien buitenreclame een medium is dat 24/7 aan staat, is het ook belangrijk dat de kleuren in de avond overeind blijven. Kleurcombinaties kunnen worden getest door een zwart wit kopie te maken van het ontwerp. Als de kleuren goed van elkaar zijn te onderscheiden, dan werkt de kleurcombinatie voor buitenreclame goed.

Buitenreclame kleurcombinaties

Daarnaast speelt kleurenpsychologie ook een rol bij het maken van reclame. Soms wordt er daarom juist bewust afgeweken van een huisstijl van een merk. Een goed voorbeeld is de kleur oranje. Natuurlijk wordt deze kleur gebruikt rondom Koningsdag-acties en voor alles rondom het Nederlands elftal. Oranje geeft direct aan dat het iets te maken zou kunnen hebben met bovenstaande onderwerpen. Deze kleur kan heel goed, naast de bestaande huisstijl/kleur, worden gebruikt om een bepaalde beleving of emotie over te brengen. Hieronder vind je meer informatie over kleuren en hun psychologische werking.

Buitenreclame psychologische werking kleuren

Leesbaarheid | De kunst van het weglaten

Kan de consument de tekst van een afstand lezen? Komt het basisidee snel en met impact over? Is de kopie ook leesbaar tijdens het verplaatsen?

Beschouw het kader van de poster als een exclusieve club, en alles wat toegang wil tot deze club moet daar een uiterst goede reden voor hebben. Zo wordt de boodschap kort en bondig. Het is daarom ook belangrijk om de durven schrappen in de briefing.

Beelden worden beter in het geheugen opgenomen dan woorden. Visuele elementen zijn namelijk makkelijker te verwerken en daardoor eenvoudiger te onthouden. Ze zorgen bovendien voor meer herkenning en herinnering van de (buiten)reclame campagne.

Buitenreclame Leesbaarheid

Lettertype

Het lettertype van buitenreclame affiches moeten vanaf verschillende afstanden gemakkelijk te lezen zijn. Zorg daarom voor voldoende afstand tussen de letters, het lijkt anders net alsof de letters in elkaar overgaan. Hoofdletters, afgewisseld door kleine letters, zijn makkelijker te lezen dan enkel hoofdletters. Voor de tekstgrootte is het raadzaam een minimale letterhoogte van tien centimeter aan te houden.

Het lettertype Verdana wordt het meest gewaardeerd door internetgebruikers.

Buitenreclame Lettertype

  • Hoofdletters in combinatie met kleine letters zijn makkelijker te lezen;
  • Te weinig ruimte tussen de letters zorgt ervoor dat ze samensmelten;
  • Op grotere afstand veroorzaken bold lettertypes blokvorming;
  • Sierlijke lettertypes en veel verschil tussen dik en dun verminderen de leesbaarheid.

Leesrichting en opbouw

Iemands kijkrichting is belangrijk voor de afbeelding die in het straatbeeld wordt getoond. Als je hier kennis van hebt, kun je hier rekening mee houden bij het maken van je creatie en het verhaal wat je wilt vertellen. In de Westerse wereld wordt er normaal gesproken van links naar rechts gelezen. Dat zorgt er ook voor dat we de beelden ook zo bekijken. Het gevolg hiervan is dat we zaken die links, op de buitenreclame, worden afgebeeld, op een andere manier interpreteren dan de dingen die rechts staan. Zo wordt het linkerdeel van de afbeelding scherper waargenomen dan het rechterdeel. Het lijkt bijna alsof het linkerdeel dichterbij is dan het rechterdeel.


Wanneer we een afbeelding zeer kort bekijken, zien we links meer elementen dan rechts.

Tekstgrootte buitenreclame

Houd rekening met het mediumtype waar de uiting voor ontwikkeld wordt. Met een poster in een abri of een mupi wordt vanaf 60 meter het eerste contact gemaakt. Bij een billboard geldt een afstand van 80 meter en voor een snelwegmast is dat in sommige gevallen meer dan 100 meter. Echter speelt dan ook de passeersnelheid een andere rol dan dat deze speelt bij een vrijstaande reclamezuil in een wandelgebied. Hieronder is een grafiek te zien van de tekstgrootte in relatie tot de kijkafstand.

Buitenreclame tekstgrootte en kijkafstand.

Packshot

Opvallen in de schappen begint op straat. Bij het gebruik van ‘packshots’ (product- of verpakkingsafbeeldingen) zorgt een afbeelding voor het beste resultaat, mits deze één derde van de poster beslaat. Zo zorgt een poster voor herinnering op het moment dat consumenten voor het schap in de winkel staan.

In magazines kunnen meer complexe afbeeldingen worden gebruikt, een veel gemaakte fout is om deze direct door te vertalen naar een buitenreclame uiting. Een buitenreclame contact is in de basis een visuele ervaring waarin één beeld als ‘hero’ centraal moet staan. Afbeeldingen zijn dus vaak belangrijker dan de tekst. Kies dus een beeld dat direct de aandacht trekt en de boodschap overbrengt.

Emotie

Het toevoegen van emotie aan een OOH creatie zorgt ervoor dat de boodschap krachtiger overkomt. Voornamelijk met Digital Out-of-Home is het goed mogelijk, emotie toe te voegen in de creatie, aangezien er in een full motion video kan worden geadverteerd.

Emotie zorgt er vaak voor dat de boodschap iemand raakt, waardoor de advertentie beter blijft hangen in iemands gedachten. Het is belangrijk dat de emotie, die wordt toegevoegd, maar op één manier te interpreteren is en daarmee aansluit op de boodschap. Is dit niet het geval dan kan het toevoegen van emotie juist de aandacht voor de kernboodschap doen verslappen. Vooral personen op de poster, en daarbij vooral de kijkrichting van deze modellen, hebben een grote invloed op de leesvolgorde van de poster.

Iemands kijkrichting is belangrijk voor de symboliek die je van je beeld uit wilt laten gaan. Rechts heeft de symboliek van verte, openheid en ruimte. Links heeft de symboliek van dichtbij, het verleden en gebondenheid.

Benieuwd naar hoe je deze richtlijnen voor buitenreclame in de praktijk kunt inzetten? Neem een kijkje bij onze cases.

Buitenreclame kijkrichtingKijkrichting